کل بازديدکنندگان : 101152     امروز : چهارشنبه ، 15 تير 1401    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
"68 , 281 , 532"
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
48 ساعته
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
"سرم ، ادرار رندوم یا 24 ساعته ، مدفوع"
حجم نمونه
"سرم 2 میلی لیتر ، ادرار 10 میلی لیتر ، مدفوع 2 گرم"
کمترين حجم نمونه
"سرم 1 میلی لیتر ، ادرار 5 میلی لیتر ، مدفوع 1 گرم"
نگهداري نمونه
"7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، دو ماه در 20- c˚( نمونه مدفوع باید فوراً منجمد شود)"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
حجم کم
نام روش اندازه گيري
Refrac.