کل بازديدکنندگان : 101150     امروز : چهارشنبه ، 15 تير 1401    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
1106
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - عصر
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
48 ساعته
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
ادرار 24 ساعته یا ادرار رندوم ( ترجیحاً صبحگاهی)
حجم نمونه
20 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
10 میلی لیتر
نگهداري نمونه
7 روز در دمای 8 -2 c˚ یا 7 روز در 20- c˚
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنماي جمع آوري نمونه
ماده نگهدارنده: 10 تا 15میلی لیتر Hcl 6 mol/L یا 10 تا 15گرم Boric acid یا 10 تا 15میلی لیتر Acetic acid
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
حجم کم
آمادگي لازم قبل از نمونه گيري
3 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف قهوه وکاکائو وچای وشکلات وموز وشربت سینه وداروهای فشار خون و آنالوگ های گوانیدین ومصرف مهار کننده های منو آمینو اکسیداز اجتناب گردد.
نام روش اندازه گيري
Col.chrom.