کل بازديدکنندگان : 101152     امروز : چهارشنبه ، 15 تير 1401    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
"86 , 87"
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - صبح
مدت زمان انجام آزمايش
48 ساعته
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
"سرم ، ادرار 24 ساعته "
حجم نمونه
"سرم 1 میلی لیتر ، ادرار 10 میلی لیتر"
کمترين حجم نمونه
"سرم 0.5 میلی لیتر ، ادرار 5 میلی لیتر"
نگهداري نمونه
"4 روز در دمای 8 -2 c˚ ، یک ماه در 20- c˚ "
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
حجم کم
نام روش اندازه گيري
Chemical