کل بازديدکنندگان : 101150     امروز : چهارشنبه ، 15 تير 1401    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
302
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
24 ساعته
نوع نمونه
خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
2 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
1 میلی لیتر
نگهداري نمونه
1 روز در دمای 15 تا 25 c˚ یا 3 روز در8 -2 c˚
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
"حجم کم ، همولیز ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب"
نام روش اندازه گيري
Cell counter