کل بازديدکنندگان : 53244     امروز : يکشنبه ، 5 بهمن 1399    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
"1056, 1057,1058, 1059, 1060, 1061 , 1062, 1063"
روز و زمان انجام آزمايش
روزهای زوج - صبح
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
72 ساعته
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
0.4 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
0.2 میلی لیتر
نگهداري نمونه
"2 روز در دمای 8 -2 c˚ ، دو ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
"حجم کم، همولیز"
آمادگي لازم قبل از نمونه گيري
ناشتا
نام روش اندازه گيري
Elisa