کل بازديدکنندگان : 101152     امروز : چهارشنبه ، 15 تير 1401    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
980
روز و زمان انجام آزمايش

نوع نمونه
خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
20 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
10 میلی لیتر
نگهداري نمونه
1 روز در دمای 15 تا 25 c˚ یا 5 روز در 8 -2 c˚
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
"حجم کم ، استفاده از هپارین ، منجمد ، لخته "
نام روش اندازه گيري
PCR