کل بازديدکنندگان : 53241     امروز : يکشنبه ، 5 بهمن 1399    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
46
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
24 ساعته
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
نگهداري نمونه
"5 روز در دمای 8 -2 c˚ ، شش ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنماي جمع آوري نمونه
"ابتدا نمونه خون ناشتا بیمار گرفته می‌شود. سپس بعد از مصرف 50 گرم گلوکز ، بعد از یک ساعت نمونه دوم گرفته می‌شود."
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
حجم کم
آمادگي لازم قبل از نمونه گيري
ناشتا
نام روش اندازه گيري
photometeric