کل بازديدکنندگان : 53241     امروز : يکشنبه ، 5 بهمن 1399    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
1047
روز و زمان انجام آزمايش
یکشنبه - صبح
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
8 روزه
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
0.6 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
0.3 میلی لیتر
نگهداري نمونه
"5 ساعت در دمای 8 -2 c˚ ، یک ماه در 20- c˚ "
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک"
آمادگي لازم قبل از نمونه گيري
"ناشتا ، بیمار چند روز قبل از انجام آزمایش در معرض مواد رادیواکتیو نباشد."
نام روش اندازه گيري
Elisa & RIA