کل بازديدکنندگان : 29647     امروز : چهارشنبه ، 7 اسفند 1398    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
1196
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمايش
5 روزه
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
مایعات بدن
نگهداري نمونه
"6 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ یا 1 روز در 8 -2 c˚ ، یک ماه در 70- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
آمادگي لازم قبل از نمونه گيري
7 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف آنتی بیوتیک اجتناب گردد.
نام روش اندازه گيري
PPLO brouth