کل بازديدکنندگان : 29651     امروز : چهارشنبه ، 7 اسفند 1398    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
1001
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - صبح
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
48 ساعته
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
"سرم ، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارینه"
حجم نمونه
0.6 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
0.3 میلی لیتر
نگهداري نمونه
"1 روز در دمای 15 تا 25 c˚ یا 7 روز در 8 -2 c˚ ، یک ماه در20- c˚ "
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
"سن بیمار، اطلاع از مصرف داروهای بارداری و هورمونی"
معيار رد نمونه
"حجم کم ، همولیز ، ایکتریک ، لیپمیک"
آمادگي لازم قبل از نمونه گيري
قبل ازنمونه گیری مصرف داروهای هورمونی یا بارداری مورد توجه قرار گیرد.
نام روش اندازه گيري
ECLA