کل بازديدکنندگان : 101150     امروز : چهارشنبه ، 15 تير 1401    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
395
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
48 ساعته
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
خون تام حاوی هپارینه و خون تام EDTA
حجم نمونه
خون تام حاوی هپارین 10 و خون تام حاوی EDTA حدود 4 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
خون تام حاوی هپارینه 5 میلی لیتر و خون تام حاوی EDTA حدود 2 میلی لیتر
نگهداري نمونه
1 روز در دمای 15 تا 25 c˚
حمل و نقل نمونه
در15 تا 25 c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
"حجم کم ، همولیز ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب ، منجمد"
آمادگي لازم قبل از نمونه گيري
ناشتا
نام روش اندازه گيري
Hemolysis