کل بازديدکنندگان : 53233     امروز : يکشنبه ، 5 بهمن 1399    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
"7 ,8 , 9 , 10 11 , 12"
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
24 ساعته
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
نگهداري نمونه
"5 روز در دمای 8 -2 c˚ ، شش ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنماي جمع آوري نمونه
"ابتدا نمونه ناشتا بیمار گرفته می‌شود.سپس 4 یا 5 نمونه بعد از مصرف گلوکز در فاصله زمانی 30، 60 ، 90 ، 120 ، 180 دقیقه گرفته شود. ( مقدار گلوکز در بزرگسالان 75 گرم ، در کودکان ، 1 گرم به ازاء هر کیلو وزن بدن ، حداکثر 75 گرم)"
آمادگي لازم قبل از نمونه گيري
ناشتا
نام روش اندازه گيري
photometeric