کل بازديدکنندگان : 29653     امروز : چهارشنبه ، 7 اسفند 1398    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
1195
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمايش
4 روزه
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
ترشحات مجرا
نگهداري نمونه
آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
آمادگي لازم قبل از نمونه گيري
7 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف آنتی بیوتیک اجتناب گردد.
نام روش اندازه گيري
Aerobic