کل بازديدکنندگان : 131988     امروز : شنبه ، 20 خرداد 1402    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
389
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - عصر
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
48 ساعته
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
نگهداري نمونه
"6 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚، سه روز در 8 -2 c˚"
حمل و نقل نمونه
در15 تا 25 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
"حجم کم ، همولیز ، ایکتریک ،لیپمیک ، لخته ، منجمد ، ضد انعقاد نامناسب"
نام روش اندازه گيري
Supravital stain.