کل بازديدکنندگان : 36674     امروز : چهارشنبه ، 18 تير 1399    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
107
روز و زمان انجام آزمايش
شنبه - صبح
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
8 روزه
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
نگهداري نمونه
"7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚ ( دور از نور)"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنماي جمع آوري نمونه
"بلافاصله پس از جمع آوری و جداسازی ، تا قبل از انجام آزمایش ،نمونه در لوله تیره ( محیط تاریک) نگهداری و حمل گردد."
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
"حجم کم ، همولیز"
آمادگي لازم قبل از نمونه گيري
"ناشتا ، 24 ساعت اجتناب از مصرف الکل"
نام روش اندازه گيري
HPLC