کل بازديدکنندگان : 53238     امروز : يکشنبه ، 5 بهمن 1399    ساعت :
جستجوي آزمايش

کد آزمايش
"2 ,4 , 5 , 6 , 507 , 238 , 239 ,507 , 1429"
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
24 ساعته
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
"سرم ، پلاسما EDTA ، ادرار رندوم ( ترجیحاً صبحگاهی) یا 24 ساعته"
حجم نمونه
0.4 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
0.2 میلی لیتر
نگهداري نمونه
"5 روز در دمای 8 -2 c˚ ، شش ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک"
آمادگي لازم قبل از نمونه گيري
ناشتا
نام روش اندازه گيري
photometeric